ANUNȚURI PENTRU SELECȚIE

14.09.2020

Anunţ privind recrutarea candidaților pentru participarea la selecție, organizată pentru ocuparea temporar, fără concurs pe durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic pentru posturile de execuție vacante 

DESCARCĂ ANUNȚ

DESCARCĂ CERERE ÎNSCRIERE

DESCARCĂ CURRICULUM VITAE

DESCARCĂ ÎNDRUMAR AUTOBIOGRAFIE

DESCARCĂ TABEL NOMINAL RUDE

DESCARCĂ DECLARAȚIE DE CONFIRMARE A CONDIȚIILOR DE RECRUTARE

DESCARCĂ DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

DESCARCĂ DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE COVID

DESCARCĂ CONSIMȚĂMÂNT