18.05.2021

Anunţ  în atenția candidaților înscriși la concursurile organizate de ISU Cluj pentru ocuparea posturilor vacante de conducere: comandant detașament, locțiitor comandant detașament, șef gardă intervenței-stingere, care urmează să susțină evaluarea psihologică

DESCARCĂ ANUNȚ

10.12.2020

Rezultate la evaluarea psihologică a candidaţilor la selecţia pentru încadrarea temporară, fără concurs, pe durată determinată, fără a depăși durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic, a postului vacant de conducător auto (autospeciale) la Garda nr. 2 de intervenţie Aghireşu din cadrul Detaşamentului de Pompieri Huedin

DESCARCĂ REZULTATE

09.12.2020

Anunţ cu planificarea la evaluarea psihologică a candidaţilor la selecţia pentru încadrarea temporară, fără concurs, pe durată determinată, fără a depăși durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic, a postului vacant de conducător auto (autospeciale) la Garda nr. 2 de intervenţie Aghireşu din cadrul Detaşamentului de Pompieri Huedin

DESCARCĂ PLANIFICARE

09.12.2020

Lista candidaților identificați pentru ocuparea postului vacant de conducător auto (autospeciale) la Garda nr. 2 de intervenţie Aghireşu din cadrul Detaşamentului de Pompieri Huedin

DESCARCĂ LISTĂ

24.11.2020

Anunţ privind recrutarea candidaților pentru participarea la selecție, organizată pentru ocuparea temporar, fără concurs pe durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic pentru un postul de execuție vacant de conducător auto (autospeciale) din cadrul Detașamentului de Pompieri Huedin – Garda nr. 2 de intervenție Aghireșu

DESCARCĂ ANUNȚ

DESCARCĂ CERERE ÎNSCRIERE

DESCARCĂ CURRICULUM VITAE

DESCARCĂ ÎNDRUMAR AUTOBIOGRAFIE

DESCARCĂ TABEL NOMINAL RUDE

DESCARCĂ DECLARAȚIE DE CONFIRMARE A CONDIȚIILOR DE RECRUTARE

DESCARCĂ DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

DESCARCĂ DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE COVID

DESCARCĂ CONSIMȚĂMÂNT

ANUNȚURI PENTRU SELECȚIE

09.10.2020

Programarea pentru examinarea medicală a candidaților selecționați în vederea încadrării temporare

Descarcă programare

08.10.2020

Rezultate la evaluarea psihologică a candidaților selecționați în vederea încadrării temporare

Descarcă rezultate

07.10.2020

Anunț privind planificarea la evaluarea psihologică a candidaților promovați la proba interviu pentru încadrare temporară

Descarcă anunț

07.10.2020

Lista candidaților identificați pentru ocuparea posturilor vacante, care au promovat proba interviu a selecției, în vederea încadrării temporare

Descarcă lista

02.10.2020

Anunţ privind recrutarea candidaților pentru participarea la selecție, organizată pentru ocuparea temporar, fără concurs pe durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic pentru posturile de execuție vacante

Completare Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de selectie

28.09.2020

Anunţ privind recrutarea candidaților pentru participarea la selecție, organizată pentru ocuparea temporar, fără concurs pe durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic pentru posturile de execuție vacante 

LISTA CANDIDATILOR CARE INDEPLINESC CONDITIILE DE SELECTIE

LISTA CANDIDATILOR CARE NU INDEPLNESC CONDITIILE DE SELECTIE

14.09.2020

Anunţ privind recrutarea candidaților pentru participarea la selecție, organizată pentru ocuparea temporar, fără concurs pe durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic pentru posturile de execuție vacante 

DESCARCĂ ANUNȚ

DESCARCĂ CERERE ÎNSCRIERE

DESCARCĂ CURRICULUM VITAE

DESCARCĂ ÎNDRUMAR AUTOBIOGRAFIE

DESCARCĂ TABEL NOMINAL RUDE

DESCARCĂ DECLARAȚIE DE CONFIRMARE A CONDIȚIILOR DE RECRUTARE

DESCARCĂ DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

DESCARCĂ DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE COVID

DESCARCĂ CONSIMȚĂMÂNT