+40-264-591.271 isujcj@yahoo.com

SERVICIUL COMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

ȘEF SERVICIU
Căpitan CERNAT Marius Adrian

DEFINIREA ATRIBUȚIILOR POSTULUI
Asigură organizarea, conducerea, coordonarea, reglementarea şi controlul privind funcţionarea, dezvoltarea, modernizarea, înzestrarea, investiţiile şi aprovizionarea tehnico-materială pentru reţelele de comunicaţii, transmisii de date ale inspectoratului. precum şi pentru secretizarea comunicaţiilor.

Compartimentul Tehnologia Informației

OFIȚER SPECIALIST I
Locotenent VLAD Bogdan Daniel

DEFINIREA ATRIBUȚIILOR POSTULUI
Organizează, coordonează direct, sprijină calificat și verifică permanent activitatea de informatică la nivelul inspectoratului.

SUBOFIȚER TEHNIC PRINCIPAL
Plutonier major CÎMPEAN Marius

DEFINIREA ATRIBUȚIILOR POSTULUI
Asigură menţinerea în stare de funcţionare a sistemului informatic din cadrul unităţii.

SUBOFIȚER TEHNIC PRINCIPAL
VACANT

PREGĂTIRE NECESARĂ
Studii militare medii (scoala de maistri militari sau subofiteri) sau studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, profil electronică, telecomunicații, electrotehnică sau informatică.

DEFINIREA ATRIBUȚIILOR POSTULUI
Asigură menţinerea în stare de funcţionare a sistemului informatic din cadrul unităţii.

Compartimentul Comunicații

OFIȚER SPECIALIST II
VACANT

DEFINIREA ATRIBUȚIILOR POSTULUI
Organizează, coordonează direct, sprijină calificat și verifică permanent activitatea de comunicații la nivelul inspectoratului.

SUBOFIȚER TEHNIC PRINCIPAL
VACANT

PREGĂTIRE NECESARĂ
Studii militare medii (scoala de maistri militari sau subofiteri) sau studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, profil electronică, telecomunicații, electrotehnică sau informatică.

DEFINIREA ATRIBUȚIILOR POSTULUI
Asigură menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de comunicații din cadrul unităţii.

Compartimentul Mentenanță

MAISTRU PRINCIPAL I / GRUPA II
Maistru militar principal BOJAN Adrian

DEFINIREA ATRIBUȚIILOR POSTULUI
Asigură menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de comunicaţii și informatică din cadrul unităţii.

SUBOFIȚER ADMINISTRATIV
VACANT

PREGĂTIRE NECESARĂ
Studii militare medii (scoala de maistri militari sau subofiteri) sau studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat.

DEFINIREA ATRIBUȚIILOR POSTULUI
Asigură evidența cantitativ-valorică, recepţia, păstrarea şi distribuirea materialelor şi a tehnicii de comunicaţii şi informatică.