Compartimentul Avizare-Autorizare

Program de lucru cu publicul:

Luni, Marți, Joi și Vineri între orele 08.30 – 16.30

Miercuri între orele 08.30 – 18.30

Contact: +40-741-224516

În conformitate cu O.I.G.S.U. nr. 53197 din 2016 privind planul de acțiuni al I.G.S.U. privind punerea în aplicare la nivelul M.A.I. a O.U.G. nr. 41 din 2016, adresa de e-mail pentru transmiterea catre Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Avram Iancu” al județului Cluj, în format electronic, a copiei după cartea de identitate este: personale@isucj.ro

Normative:

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate pot fi transmise in termen de 20 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului , pe adresa de mail: dgj_transparenta@mai.gov.ro

Baze de date securitate la incendiu

Pentru construcţiile/amenajările care nu se regăsesc în această listă, facem precizarea că acestea se pot afla într-una dintre următoarele situaţii:

  • Construcţiile/amenajările pot fi autorizate anterior anului 2005;
  • Construcţiile/amenajările se pot afla în procesul de autorizare la momentul actual;
  • Până la această dată nu s-a solicitat autorizaţia de securitate la incendiu;
  • Construcţiile/amenajările:
    • nu se încadrează în prevederile legale în vigoare;
    • nu s-au încadrat în prevederile legale în vigoare la momentul începerii procedurii de autorizare a lucrărilor de construcții și/sau a punerii în funcțiune. 
ACCESEAZĂ

Ghid de avizare-autorizare

ACCESEAZĂ

Firme și experți atestate/atestați

ACCESEAZĂ

DOCUMENTE SPECIFICE AVIZARE / AUTORIZARE

LEGISLATIE

HOTĂRÂRE nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu

DESCARCA

HOTĂRÂRE nr. 862 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă

DESCARCA

ORDIN nr. 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, forma actualizată

DESCARCA

ORDIN Nr. 1045/I.G. din 29 august 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice

DESCARCA