CARIERA

CONCURSURI

În conformitate cu prevederile O.I.G. al I.G.S.U. nr. 122935 din 23.03.2017, se anulează procedura de ocupare a posturilor de conducere vacante specificate în O.Z.U. nr. S/44 din 07.03.2017 pentru funcțiile de:

  • Șef Centru Formare și Pregătire la Centrul de Formare și Pregătire în Descarcerare și Asistență Medicală de Urgență;
  • Șef Serviciu I la Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației;

respectiv O.Z.U. nr. S/50 din 15.03.2017 pentru funcția de:

  • Șef Serviciu I la Serviciul Resurse Umane.

ADMITERE

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „AVRAM IANCU”AL JUDEŢULUI CLUJ RECRUTEAZĂ ŞI SELECŢIONEAZĂ CANDIDAŢI PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSURILE DE ADMITERE ÎN INSTITUŢIILE DE INVĂŢĂMÂNT ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE ŞI MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE SESIUNEA 2016

Numărul de locuri aprobate în anul şcolar/universitar 2016/2017 la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. sunt prezentate în anexa nr. 1, iar numărul de locuri la alte instituţii de învăţământ pentru sesiunea de admitere 2016 sunt prezentate în anexa nr. 2. Modelul cererilor de înscriere la concursurile de admitere este cel prevăzut în anexa nr. 3 (pentru Academia de Poliţie) şi anexa nr. 4 (pentru celelalte instituţii de învăţământ). Probele şi baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 5.
Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la următoarele adrese web:

www.umfcaroldavila.ro
www.academiapolitie.ro
www.scoaladepompieri.ro
www.armyacademy.ro
www.mta.ro
www.igsu.ro
www.ncoacademy.ro
www.scoaladragasani.ro
www.jandarmeriafalticeni.ro

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al judeţului CLuj, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 decembrie 1989, nr. 69-71, telefon 0264591255 sau 0264591271, sau adresa web www.isucj.ro.